LIETUVOS RADIJO MĖGĖJŲ DRAUGIJOS APDOVANOJIMAS

Patvirtinta Lietuvos radijo mėgėjų draugijos Valdybos posėdyje 2004 m. gegužės 15 d.

1. PREAMBULĖ
Lietuvos radijo mėgėjai nuo seno garsėja savo pasiekimais tarptautinėse radijo ryšio varžybose. Užėmę aukštas vietas jie pelnytai gali didžiuotis
laimėtais prizais ir diplomais. Tačiau ypatingos pagarbos nusipelno ne tik įvairių varžybų nugalėtojai, bet ir kitaip pasižymėję įvairiapusiškoje radijo mėgėjų veikloje. Tai ir originalios aparatūros kūrėjai, antenų konstruktoriai, radijo bangų sklidimo
sąlygų tyrinėtojai, progresyvių radijo ryšio formų vystytojai, naujų radijo mėgėjų ugdytojai. Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugija (LRMD), kaip visos Lietuvos radijo mėgėjus vienijanti organizacija, įsteigė apdovanojimą skiriamą asmenims, labiausiai nusipelniusiems Lietuvos radijo mėgėjų veiklai.

2. PRETENDENTAI Į APDOVANOJIMĄ
LRMD Apdovanojimo laureatai nebūtinai turi būti LRMD nariai, licencijuoti radijo mėgėjai ar Lietuvos piliečiai. Vienintelis kriterijus – ženklūs nuopelnai Lietuvos radijo mėgėjų veiklai.
Tam pačiam asmeniui apdovanojimas įteikiamas tik vieną kartą.
Apdovanojimo komiteto vaidmenį atlieka LRMD valdyba. Dėl tos priežasties LRMD valdybos narys negali būti pretendentas į apdovanojimą.

3. NOMINACIJŲ PATEIKIMAS
Kandidatą į laureatus gali siūlyti kiekvienas LRMD narys ar jų grupė.
Nominacijos priimamos raštu ištisus metus iki LRMD valdybos posėdžio, kuris vyksta prieš Visuotinį Narių Susirinkimą datos. Nominacijoje turi būti nurodyti pretendento nuopelnai.
LRMD valdyba paskutiniame posėdyje prieš Visuotinį Narių Susirinkimą balsavimo būdu išrenka laureatą.
Apdovanojimas tais metais neskiriamas, jei: a) negauta nominacijų; b) valdyba nepritaria nei vienai nominacijai; c) valdybai nepavyksta priimti sprendimo.
Iškeltų kandidatų sąrašas viešai neskelbiamas nei prieš apdovanojimą, nei po jo.
Nelaimėjęs apdovanojimo kandidatas nepatenka automatiškai į kitų metų kandidatų sąrašą – jo nominacija teikiama iš naujo.

4. APDOVANOJIMŲ ĮTEIKIMAS
LRMD apdovanojimas įteikiamas LRMD Visuotinio Narių Suvažiavimo metu. Kartu su juo įteikiamas ir diplomas, kuriame pažymėti laureato nuopelnai Lietuvos radijo mėgėjų veiklai.