LIETUVOS RADIJO MĖGĖJŲ DRAUGIJA

IARU KOORDINATORIAUS TINKLALAPIS

IARU - Tarptautinė Radijo Mėgėjų Sąjunga - Intertnational Amateur Radio Union

IARU Pirmasis regionas (apima Europą, Artimuosius Rytus ir Afriką)

 

Antanas Zdramys LY1DL

Paskirtas IARU koordinatoriumi LRMD Visuotiniame Narių Susirinkime, Panevėžyje 2006 m. kovo 11 d.

Tel.: +370-5-2709029
P. d. 1510, Vilnius, LT-10009

LRMD ryšių su IARU koordinatoriaus darbo reglamentas
(patvirtintas LRMD Valdybos posėdyje 2001 m. gegužės 6 d.)

Ryšių tarp LRMD ir IARU – Tarptautinės Radijo Mėgėjų Sąjungos (administracijos ir narių – nacionalinių organizacijų) palaikymas:

  • susirašinėjimas,

  • LRMD užklausų pateikimas reikiamiems IARU padaliniams,

  • LRMD atstovavimas (pagal galimybes) IARU bei jos narių organizuojamose konferencijose ir kituose renginiuose,

  • Lietuvos radijo mėgėjų informavimas apie IARU veiklą.

Paskutinį kartą papildyta: 2009.03.06