Kur mokėti LRMD nario mokestį:

Pasirinkite savo banko atsiskaitomąją sąskaitą:

Pavedime būtina nurodyti:

 

LRMD nario mokesčio dydžiai:

Lietuvos radijo mėgėjų draugijos visuotinio narių susirinkimo metu, kuris įvyko 2014 m. kovo 8 d. Vilniuje, buvo priimtas sprendimas nuo 2015 m. nario mokestį nustatyti lygų 15 €.

Taikomos nuolaidos:

Atleidžiami nuo mokesčių:

Stojamasis Draugijos mokestis:

QSL biuro mokestis 2015 m.:

Lengvatos taikomos vieną kartą ir nesisumuoja.

 

Esant klausimams, susisiekite telefonu: +370 6575 7373 ar el.paštu:

 

Paruošta pagal Draugijos Iždininko pateiktą informaciją, 2014-12-31