LRMD iždininkas Karolis Mikėnas (LY3KM) — iždininko el.paštas
LRMD telefonas +370 6575 7373

LRMD narių mokėjimai

LRMD narių mokėjimai 2010 m. – 2015 m. »

Kaip sumokėti LRMD nario mokestį?

Metinis nario mokestis – 15 € (senjorams, studentams, neįgaliesiems – 7,5 €).

Mokėti galima per SWED ir SEB bankus:
Gavėjas: Lietuvos radijo mėgėjų draugija
AB bankas SWED Bankas: LT86 7300 0100 0245 1735
AB SEB bankas: LT88 7044 0600 0641 7489

Daugiau informacijos kaip susimokėti nario mokestį rasite čia »

Iždininko metinės ataskaitos

Iždininko ataskaita už 2013 metus »
Iždininko ataskaita už 2012 metus »
Iždininko ataskaita už 2011 metus »
Iždininko ataskaita už 2010 metus »
Iždininko ataskaita už 2009 metus »

LRMD metiniai biudžetai

LRMD biudžeto projektas 2014 m. »
LRMD biudžeto projektas 2013 m. »
LRMD biudžeto projektas 2012 m. »
LRMD biudžeto projektas 2011 m. »
LRMD biudžeto projektas 2010 m. »

LRMD gauta 2 % parama

už 2013 m. — 14502,11 Lt
už 2012 m. — 10384,80 Lt
už 2011 m. — 11261,61 Lt
už 2010 m. — 12628,51 Lt
už 2009 m. — 21862,70 Lt
už 2008 m. — 21947,04 Lt
už 2007 m. — 15311,93 Lt
už 2006 m. — 19321,19 Lt

Dėkojame Jums už paramą Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugijai!