Kur mokėti LRMD nario mokestį:

Pasirinkite savo banko atsiskaitomąją sąskaitą:

Pavedime būtina nurodyti:

 

LRMD nario mokesčio dydžiai:

Lietuvos radijo mėgėjų draugijos visuotinio narių susirinkimo metu, kuris įvyko 2009 m. kovo 7 d. Panevėžyje, buvo priimtas sprendimas nuo 2010 m. nario mokestį padidinti iki 50 Lt.

Taikomos nuolaidos:

Atleidžiami nuo mokesčių:

Stojamasis Draugijos mokestis:

QSL biuro mokestis 2013 m.:

Lengvatos taikomos vieną kartą ir nesisumuoja.

 

Esant klausimams, susisiekite telefonu: +370 6575 7373 ar el.paštu:

 

Paruošta pagal Draugijos Iždininko pateiktą informaciją, 2013-10-11