LRMD

Grįžti atgal

LIETUVOS RADIJO MĖGĖJŲ DRAUGIJA

LRMD TB KOORDINATORIAUS TINKLAPIS

Šie puslapiai skirti radijo mėgėjams – trumpabangininkams

LRMD TB koordinatorius

Radijo mėgėjų veikla Lietuvoje

Pirmąjį mėgėjišką radijo ryšį iš Lietuvos su Prancūzijos stotimi savo sugalvotu šaukiniu LYT pravedė B. Tolutis 1927 metais. 1932 m. jam buvo išduotas pirmasis oficialus leidimas mėgėjiškai radijo stočiai šaukiniu LY1X.

Išradus radiją ryšiai buvo pravedami ilgosiomis bangomis, ir tik radijo mėgėjai atrado ir ištyrinėjo didžiules trumpųjų bangų galimybes. Tarpukario Lietuvoje atsirado nemažai radijo mėgėjų, kurių signalai trumposiomis bangomis sklido po pasaulį. Kai kurie jų pasiekė aukštų rezultatų tarptautinėse radijo mėgėjų varžybose - tai P,Vanagaitis LY1J, K.Karkauskas LY1KK.

Puikiais pasiekimais mūsų trumpabangininkai gali didžiuotis ir dabar. Jonas Paškauskas LY2ZZ turi patvirtintus ryšius su visomis 338 DXCC sąraše esančiomis šalimis, daugelis komandų ir individualių operatorių yra pasaulinių varžybų nugalėtojai.Vienas labiausiai nusipelniusių radijo mėgėjų - Giedrius Misiūnas LY2CG, prieš pusšimtį metų įkūręs kolektyvinę stotį Šiaulių pedagoginiame institute, vėliau Vilniaus Valstybiniame Universitete. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo dirbti SSB moduliacija, pirmasis įsisavino darbą RTTY. Giedriaus sukurtomis programomis mūsų radijo mėgėjai naudojasi dalyvaudami varžybose, jo sukurtos programos naudojamos teisėjaujant varžybas

Lietuvos Respublikos 97-tųjų Nepriklausomybės metinių paminėjimas.

Šiai sukakčiai paminėti planuojamas darbas eteryje 2015-02-16 iki 2015-03-09 specialiais šaukiniais:
LY97A dirbs LY5A
LY97O dirbs LY8O

Dar yra truputis laiko norintiems prisijungti ir padirbėti proginiais šaukiniais. Tereikia kreiptis į RRT, užpildyti prašymą ir susimokėti 2,90 euro mokestį.

Vasario mėnesio varžybos

varžybų kalendorių galite rasti čia >>

ARRL DX CW LY rezultatai:

Lithuania
Call         Result		QSO  Mult	Kategorija
LY5W        559,776		957   196	B
LY1M         58,512		215   92	B
LY2N         53,676		214   84	B
LY2TS        19,980		111   60	B
LY2BNL        19,314		113   58	B
LY2NK        455,175		892   175	C
LY2BKT       401,820		733   185	C
LY5E (LY2IJ, op)  331,932		798   139	C
LY4T         54,180		215   86	C
LY6A        145,464		837   58	10
LY2KA        29,541		232   43	10
LY2MM        39,024		271   48	15
LY4G         14,763		133   37	15
LY3H         45,240		297   52	20
LY2J         8,970		120   26	80
LY2IJ         1,482		127   19	160

 

Telefonas:
+370 6575 7373

senas puslapis