LIETUVOS RADIJO MĖGĖJŲ DRAUGIJA

TB KOORDINATORIAUS TINKLALAPIS

Šie puslapiai skirti radijo mėgėjams - trumpabangininkams

TB KOORDINATORIUS Remigijus Vaičius LY8O

ENGLISH

 

425DXN BIULETENIS

OH2AQ DX CLUSTER

TB VARŽYBOS

VARŽYBŲ KALENDORIUS

VARŽYBŲ REZULTATAI

LY DXCC

LY DXCC - 2

WRTC

1966-70 m. LRSF BIULETENIAI

 

       

                       Radijo mėgėjų veikla Lietuvoje

          

Pirmąjį mėgėjišką radijo ryšį iš Lietuvos su Prancūzijos stotimi  savo sugalvotu šaukiniu LYT pravedė B. Tolutis 1927 metais. 1932 m. jam buvo išduotas pirmasis oficialus leidimas mėgėjiškai radijo stočiai šaukiniu LY1X.

   Išradus radiją ryšiai buvo pravedami ilgosiomis bangomis, ir tik radijo mėgėjai atrado ir ištyrinėjo didžiules trumpųjų bangų galimybes. Tarpukario Lietuvoje atsirado nemažai radijo mėgėjų, kurių signalai trumposiomis bangomis sklido po pasaulį. Kai kurie jų pasiekė aukštų rezultatų tarptautinėse radijo mėgėjų varžybose - tai P,Vanagaitis LY1J, K.Karkauskas LY1KK.

Puikiais pasiekimais mūsų trumpabangininkai gali didžiuotis ir dabar. Jonas Paškauskas LY2ZZ turi patvirtintus ryšius su visomis 338 DXCC sąraše esančiomis šalimis, daugelis komandų ir individualių operatorių yra pasaulinių varžybų nugalėtojai.Vienas labiausiai nusipelniusių radijo mėgėjų - Giedrius Misiūnas LY2CG, prieš pusšimtį metų įkūręs kolektyvinę stotį Šiaulių pedagoginiame institute, vėliau Vilniaus Valstybiniame Universitete. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo dirbti SSB moduliacija, pirmasis įsisavino darbą RTTY. Giedriaus sukurtomis programomis mūsų radijo mėgėjai naudojasi dalyvaudami varžybose, jo sukurtos programos naudojamos teisėjaujant varžybas.

 

 

       

            

  

 

                  2010 m.    IARU HF ČEMPIONATAS

                                         

                                     HQ   STOČIŲ     TOP 20

 

 

  1.  DA0HQ       22,443,225 taškų   11.  YL4HQ        15,580,789  taškų

  2.  TM0HQ       22,067,901            12.  LY0HQ        12,998,415

  3.   IUxHQ        19,884,220            13.  YT0HQ        12,627,177

  4.   GR2HQ       19,710,339            14.  OE1A           12,187,856 

  5.   SN0HQ        19,615,155            15.  4X3HQ         10,928,980     

  6.   E7HQ          18,492,206             16.  CR5HQ       10,696,320

  7.   9A0HQ        17,100,670             17.  LX0HQ       10,626,380

  8.   R3HQ          16,989,612             18.  EM5HQ      10,584,073

  9.   SK9HQ        16,595,250             19.  NU1AW      10,467,530 

 10.  S50HQ         16,256,250             20.  YR0HQ       10,187,806

                                   

  

        

 

LRMD Valdybos nario TB menedžerio Remigijaus Vaičiaus LY8O ataskaita

Vilnius, 2011-02-10 

Ataskaitiniu laikotarpiu po paskutinio VNS susirinkimo nuveikiau nelabai daug – pagal esamas galimybes ir laiką. Pagrindiniai darbai būtų:

-         pastovus dalyvavimas e-posėdžiuose bei e-balsavime;

-         dalyvavimas LRMD Valdybos posėdžiuose;

-         siūlymų, mano nuomone galinčių pagerinti Valdybos darbą arba galinčių duoti kažkokios naudos LRMD nariams, teikimas (prisidėta prie QSL pašto tarifo gerinimo, teikti pasiūlymai esamų Įstatų gerinimui, teikti pasiūlymai dėl bendravimo su kitomis organizacijomis);

-         prisidėta (ko gero per mažai) prie LY0HQ komandos sudarymo bei dalyvavimas komandos darbe IARU varžybose;

-         pastovus ir ilgalaikis LY0HQ QSL-kortelių pašto tvarkymas;

-         dalyvauta susitikime su RRT dėl 2.3GHz diapazono klausimų;

-         dalyvavimas organizuojant LY13 proginių stočių aktyvumą;

-         dalyvavimas rengiant radijo mėgėjišką parodą LR Seime;

-         audio dokumentų apie 1991.01.13 darbą eteryje paviešinimas (didelis AČIŪ Petrui Mikalajūnui LY1PM už įrašų išsaugojimą) tuo LR valdžios organams parodant, kokį vaidmenį tuose įvykiuose suvaidino radijo mėgėjiška visuomenė;

-         dalyvavimas radijo laidoje pokalbyje apie radijo mėgėjus, tuo viešinant ar netgi reklamuojant mūsų pomėgį Lietuvoje;

-         LRMD TB skyrelio tvarkymas – kuklus iš mano pusės, bet labai norėčiau padėkoti Jurgiui Ignotui LY9Y už jo nesavanaudišką bei neįkainuojamą pagalbą šio skyrelio bei jame esančios informacijos tvarkymą;

 

Neatlikti darbai:

-         visiškai nieko nepadaryta SWL klausimais;

-         nedalyvauta TB trafikuose (nėra techninių galimybių dalyvavimui iš namų);

 

VNS’ui siūlysiu nubalsuoti, kad LY0HQ komandos organizavimas būtų grynai TB Menedžerio atsakomybė – nesvarbu, ar jis tai darys vienas, ar susiras pagalbininkų.

 

Pagarbiai, 

Remigijus Vaičius LY8O

LRMD TB Menedžeris

 

 

 

 

 

    1991 m sausio 13-oji

 

       Pažymint 1991 m. sausio 13-ąją, Lietuvos Laisvės Gynėjų Dieną, grupė Lietuvos radijo mėgėju nuo 2011.01.11d.  00 val. Lietuvos laiku iki 2011.01.27d.  24 val. Lietuvos laiku dirbs eteryje naudodami prefiksą LY13.

            

 

  LY13A     operatorius    LY5A                 LY13O   operatorius  LY8O

  LY13B                            LY3BY              LY13Q                         LY4Q

  LY13E                            LY3NX              LY13T                         LY2QT

  LY13G                            LY1G                LY13V                         LY3V

  LY13H                            LY2H                LY13W                        LY3W

  LY13J                             LY3M               LY13X                         LY3X

  LY13M                           LY3M               LY13Z                         LY2GV  

 

 

 

                             WRTC 2010     RUSSIA

   Pasaulio radijo ryšio komandų akivaizdiniame čempionate, įvykusiame netoli Maskvos, Domodedovo rajone, Rusijoje, teisę dalyvauti iškovojo dvi Lietuvos komandos - Rimas Baltušis LY6A ir Gediminas Lučinskas LY9A bei Andrius Ignotas LY7Z ir Jurgis Ignotas LY9Y.

    Čempionate dalyvavo 48 komandos. Abi mūsų šalies  komandos pateko į pirmąjį dešomtuką. LY6A / LY9A komanda užėmė septintą, o LY7Z / LY9Y - dešimtą vietą.   

 

  

    LY0HQ dalyvavimas  2010 IARU HFC

BAND   SSB    CW      ITU     HQ    POINTS   AVG
----------------------------------------
  160      97      384     12      28      1078        2.26
   80     518      805     20      35       3001       2.33
   40    1377    1645   37      49       8602       2.85
   20    1742    2460   53      55      15620     3.72
   15     530     1043   42      39       4919       3.13
   10     158     224     15      27       956         2.50
----------------------------------------
TOTAL  4422  6561 179 233   34273  3.12
========================================
    
    VISO TAŠKŲ : 14 120 476


KOMANDOS NARIAI:
160CW - LY2IJ
160SSB - LY2J (Op. LY2J,LY2KZ)
80CW - LY7M
80SSB - LY4OO (op LY4OO,LY2NI)
40CW - LY5R (op. LY5R,LY1CX)
40SSB - LY4A (Op. LY4A,LY2RJ)
20CW - LY1PM (op. LY1PM,LY8O)
20SSB - LY2W (Op. LY2W,LY2DX,LY3X)
15CW - LY5A (op. LY5A,LY4CW,LY2QT)
15SSB - LY2OM  (op. LY2OM,LY4Q)
10CW - LY2BAW
10SSB - LY1CM

Rėmimo stotys:
LY2J - ( Op. LY2J,LY2KZ) -  in all bands free time of 160SSB operation.
LY2XW - (op. LY2XW.)

LY0HQ prizas  (pirmas pravedęs QSO su visomis 12 LY0HQ pozicijų)

        NUGALĖTOJAS  Stasys LY1G

(Iš LY0HQ tinklalapio http://www.ly0hq.com )

 

 

                         LY0HQ IARU HF 2009 ČEMPIONATE

               

 

                 

 DIAPAZONAS  POZICIJA  OPERATORIAI
 160 CW  LY2IJ  Arūnas LY2IJ
 160 SSB  LY2ZZ  Jonas LY2ZZ, Vilmantas LY3BY, Valerij LY2QT
   80 CW  LY7M  Algirdas LY7M
   80 SSB  LY4OO  Dainius LY4OO, Rolandas LY4Q, Gintas LY2NI
   40 CW  LY2W  Artūras LY2W, Ričardas LY2FN, Tomas LY3X
   40 SSB  LY5R  Albertas LY5R, Arvydas LY2DX, Audrius LY1CX
   20CW  LY1PM  Remigijus LY8O
   20 SSB  LY5W  Saulius LY5W, Rimas LY3BB
   15 CW  LY9Y  Jurgis LY9Y, Andrius LY7Z
   15 SSB  LY4A  Rolandas LY4A
   10 CW  LY2ZZ  Jonas LY2ZZ, Vilmantas LY3BY, Valerij LY2QT
   10 SSB  LY1CM  Bronius LY1CM

 

 Atsargoje  LY2BAW  Tadas LY2BAW

PASIEKTAS REZULTATAS

Band  CW Qs  Ph Qs  Zones  HQ Mults
-------------------------------------
  160:     492      170        14          33
   80:     799       723        21          45
   40:   1633    1718        38          58
   20:   2008    1568        51          67
   15:  1280     1468        36          61
   10:   756        696        12          39
-------------------------------------
Total:  6968   6343   172      303  Total Score = 18,378,225

 

 

 

 Pažymint Lietuvos tūkstantmečio jubiliejų mūsų kolegos dirba LY1000 šaukiniais.
Įsteigta plaketė LY1000.
(nuostatai)

Specialios LY1000 stotys ir jų licenzijų galiojimo laikas

LY1000 call

call

nuo

iki

LY1000FW LY1FW 01.01 01.03
LY1000GV LY2GV 01.01 01.03
LY1000QT LY2QT 01.01 01.03
LY1000WN LY2WN 01.01 01.03
LY1000M LY3M 01.01 01.03
LY1000NX LY3NX 01.01 01.03
LY1000W LY3W 01.01 01.03
LY1000CV LY2CV 07.01 01.03
LY1000CM LY1CM 02 03 30.04
LY1000X LY3X 02 04 31.05
LY1000A LY5A 02.05 30.06
LY1000Q LY4Q 13.06 11.08
LY1000G LY1G 03.07 31.08
LY1000LA LY4LA 03.07 31.08

 

 

 Pradėtas leisti elektroninis leidinys LY e-QTC. Žiūr. nuorodas dešinėje

 

          LRMD 70 METŲ   JUBILIEJUS

  

 

LRMD 70 METŲ JUBILIEJAUS PROGA NUO 2008 METŲ SPALIO 1 DIENOS IKI 2008 METU LAPKRIČIO 30 DIENOS  12 LIETUVOS RADIJO STOČIŲ DIRBA ETERYJE PROGINIAIS ŠAUKINIAIS:

 

LY70LRMD     RIMANTAS TALAČKA, LY3W        

LY70AE    LEONAS KLIMUKAS, LY2AE               

LY70FE    VITAS KRASNICKAS, LY2FE              

LY70GW     ARTURAS BURAGAS, LY2GW         

LY70PAX    ALFREDAS NAZAROVAS, LY2PAX  

LY70QT    VALERIJUS SIMULIK, LY2QT           

LY70BY    VILMANTAS MORKŪNAS, LY3BY     

LY70M    VYTAUTAS VITKUS, LY3M                

LY70X    TOMAS ŠALTIS, LY3X                       

LY70Q    ROLANDAS MIKALAUSKAS, LY4Q   

LY70A    JONAS PAŠKAUSKAS, LY5A             

LY70W    SAULIUS ŽALNIERAUSKAS, LY5W

 

       

 

 LY0HQ 2008 IN IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP

 

   20080m liepos 12 - 13 dienomis įvykusiame IARU HF Čempionate  Lietuvos Radijo mėgėjų draugiją reprezentavo komanda, kurios sudėtyje buvo:

 

 LY1CM, LY2AE, LY2BAW, LY2GV, LY2IJ, LY2MM, LY2NI, LY2T, LY2TS, LY2ZZ, LY3BY, LY3UV, LY4A, LY4CW, LY4Q.

 

   LY0HQ rezultatas:

 

      Diapazonas   SSB QSO  CW QSO  ITU  HQ Taškai

             160             190          462       14    28  1502

               80              587         629       15    33   2848

               40              374        1232      28    41   4200

               20              491        1073      35    42   4352

               15              355        1062      26    34   3917

               10              218         323       17    28    1289

         Viso                2215      4781      135  206  18108

   

        Rezultatas :   6 174 828  taškų  

 

         NRAU BALTIC 2008 REZULTATAI

 

   Teisėjų komanda: Vyr.teisėjas Gintaras     LY1GP

                                    Sekretorius  Romas       LY8X

                                    Nariai            Giedrius     LY2CG

                                                          Juozas        LY2AT

                                                           Rolandas    LY4Q

                                                           Augustinas LY4K

 

     baigė teisėjauti NRAU BALTIC 2008 varžybas.

  Varžybų rezultatai paskelbti: http://www.lrmd.lt/nrau

  Įskaita tarp šalių:

 

        1.    LATVIJA           355028  taškų

        2.    LIETUVA          344616

        3.    ESTIJA             262636

        4.    ŠVEDIJA           244001

        5.    DANIJA             108742

        6.    SUOMIJA          108569

        7.    NORVEGIJA       10591

     

 

     Šalių įskaitoje taškus Lietuvai uždirbo:

 

            CW ture                                    SSB ture

 

  Šaukinys      vieta      taškai    Šaukinys     vieta    taškai

 

   LY3BN          3        17679          LY7M          8       27056

   LY2PX          6        17324          LY3BN        9       26967

   LY2F             9        14976          LY2CO       15     20020

   LY6M            11      14300          LY6A          17     19671

   LY2OX          13      13734          LY4Q          18    19125

   LY2CO          15      13115          LY2IC (SK)19    18980

   LY7M            17      13082          LY2CX         20   18525

   LY2IC (SK)  19      12896          LY9Y           21   18468

   LY9Y             20      12586          LY2TS        26   16969   

   LY9A             21      12483          LY9A          27   16660

 

   

 

                V A S A R I O   16 - oji

 

   Lietuvos Nepriklausomybės Akto

 90-ųjų metinių proga nuo Vasario 16 iki kovo 16 dienos 11 Lietuvos TB radijo mėgėjiškų stočių dirbs eteryje proginiais šaukiniais.

         Proginis šaukinys           Operatorius

 

               LY90A                          Jonas LY5A, LY2ZZ

               LY90BFV                      Vitas, LY2BFV

               LY90BY                        Vilmantas, LY3BY

               LY90CM                       Bronius, LY1CM

               LY90FW                       Giedrius, LY1FW   

               LY90M                          Vytautas, LY3M

               LY90MM                       Albinas, LY2MM

               LY90Q                          Rolandas, LY4Q

               LY90W                         Rimantas, LY3W

               LY90X                          Tomas, LY3X

               LY90Y                          Jurgis, LY9Y, LY2CY  

 

 

                

 

         NRAU - BALTIC CONTEST

 

   

       AČIŪ VISIEMS DALYVAVUSIEMS NRAU BALTIC 2008.

       ŠIAIS METAIS LY AKTYVUMAS BUVO DIDESNIS.

       SĖKMĖS LRMD TEISĖJŲ KOMANDAI TEISĖJAUJANT!

 

                             WRTC 2010

                

          Sekančios WRTC varžybos įvyks 2010 metais Rusijoje.

 Dėl čempionų titulo varžysis 50 komandų. Pagal kontinentus:

 

                      Europa                            21

                      Šiaurės Amerika                 6

                      Centrinė Amerika               1

                      Pietų Amerika                   2

                      Azija                               6

                      Okeanija                          2

                      Afrika                              2

   o taip pat: WRTC 2006 čempionai           1

                   WRTC 2010 šeimininkai         1

                   Sponsoriuojamos                  4

 Lietuva yra pogrupyje  EU Area # 4 .

  Šiame pogrupyje yra: SM, LA, OH, OZ, OY, TF, JW, JX, LY, YL. ES.

 Pogrupiui skirtos 5 vietos WRTC 2010.

  Teisę dalyvauti turi iškovoti komandų lyderiai (ne daugiau kaip dvi komandos iš vienos šalies) pagal nustatytus kriterijus, kurie aprašyti šio tinklalapio skyrelyje WRTC 2010. Čia taip pat skelbiami ir LY stočių bei kai kurių mūsų konkurentų surinkti taškai.

     

 

 

                           L Y 0 H Q

              IARU  HF  WORLD  CHAMPIONSHIP

    

    Rėmėjas: UAB "Talša"

    Tilžės 156, Šiauliai

     Statybos darbai

   Autokranų nuoma tel: 8 685 57888

 

      Komandos sudėtis:

       

160m SSB   Jonas  LY2ZZ,  Vilmantas  LY3BY, Dima LY3MM

160m  CW   Arūnas  LY2IJ

 80m  SSB   Rolandas LY4Q

 80m  CW    Algirdas  LY7M

 40m  SSB   Rolandas LY2FY, Rimas LY2CO, Rimas LY4CW

 40m  CW   Jurgis  LY2CY

 20m  SSB   Andrius  LY2TA

 20m  CW    Remigijus LY8O, Valdas LY1BA

 15m  SSB   Ričardas LY2FN, Artūras LY2W

 15m  CW    Rimas LY6A, Rimas LY3BB

 10m  SSB   Rimas LY2B

 10m CW    Jonas LY2ZZ, Vilmantas LY3BY

 

           Preliminarūs rezultatai:

 

Band  SSB QSO CW QSO  ITU Z  HQ Points 

  160   298        547        17        31   2076

    80   337        713        24        34   2634

    40  1222      1182       35        46   6903

    20  2012      1419       52        57  10982

    15   939        936        32        41   5215

    10   140        670        15        26   1937

  Viso 4948      5467      175       235 29747

  

               Viso taškų :   12 196 270

 

ARRL PASKELBĖ IARU 2007 REZULTATUS

 

15 HQ STOČIŲ REZULTATŲ:

 

DA0HQ      18 206 086   VOKIETIJA                            

TM0HQ      1703530852  Prancūzija                            

OM7HQ     16 209 349   Slovakija                               

SN5HQ      16 331 140    Lenkija                                

GB7HQ      13 930 704   D. Britanija                         

OL4HQ      13 930 704   Čekija                                 

T90HQ       13 607 458   Bosnija - Hercogovina    

 IUxHQ      12 598 004   Italija                                 

SK9HQ      12 584 004   Švedija                             

S50HQ      12 141 640   Slovėnija                          

EM5HQ     11 883 620    Ukraina                           

YR0HQ      11 701 935   Rumunija                        

LY0HQ      11 516 065     Lietuva                          

HG0HQ      11 457 732   Vengrija                         

OH2HQ      11 248 250   Suomija